Splošni pogoji

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI


1. Vsebina spletne ponudbe


Avtor ne prevzema odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost posredovanih informacij. Zahtevki za prevzem odgovornosti proti avtorju, ki se nanašajo na materialno ali nematerialno škodo zaradi uporabe ali neuporabe predstavljenih informacij oz. zaradi uporabe neustreznih in nepopolnih informacij, so izključeni, razen če avtorju niso dokazane namerne napake ali napake iz velike malomarnosti.
Vse ponudbe so nezavezujoče in neobvezne. Avtor si pridržuje pravico do spremembe dela strani ali celotne ponudbe brez posebnega predhodnega obvestila o spremembi, dopolnitvi ali brisanju kot tudi pravico do začasne ali stalne prekinitve objave.


2. Reference in povezave


Pri neposrednih ali posrednih sklicevanjih na zunanje spletne strani ("hiperpovezave"), ki so zunaj odgovornosti avtorja, bi jamstvo bilo veljavno le v primeru, če bi avtor bil seznanjen z vsebino in če bi bilo tehnično možno in razumno, da bi uporabo v primeru nezakonite vsebine preprečil.
Avtor s tem izrecno izjavlja, da v času vzpostavitve povezave na straneh s povezavo ni bilo razvidne nobene nelegalne vsebine. Na aktualno ali bodoče oblikovanje, vsebino ali avtorstvo povezanih strani avtor nima vpliva. Zato se s tem izrecno distancira od vseh vsebin vseh povezanih strani, ki so po vzpostavitvi povezave bile spremenjene. Ta izjava velja za vse povezave in reference znotraj lastne spletne ponudbe kot tudi za tuje vnose v knjige gostov, forume, povezave, sezname poštnih naslovov in vse druge oblike podatkovnih baz, ki jih je vzpostavil avtor in pri katerih je možen vnos tuje vsebine.
Za nezakonite, nepravilne ali nepopolne vsebine in še posebej za škodo, nastalo zaradi uporabe ali neuporabe takih informacij, je odgovoren izključno ponudnik strani, na katero vodi povezava, in ne tisti, ki preko povezave to stran izpostavi.


3. Avtorske pravice in zakon o blagovnih znamkah


Avtor si prizadeva, da pri vseh publikacijah upošteva avtorske pravice za uporabljene slike, grafike, zvočne dokumente, video posnetke in besedila; da uporablja lastne slike, grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila; ali da uporablja nelicenčne grafike, zvočne dokumente, video posnetke in besedila.
Vse v okviru spletne ponudbe in v določenem primeru s strani tretjih oseb zavarovane imenovane znamke in zaščitni znaki so neomejeno podvrženi določbam veljavnega zakona o blagovnih znamkah in lastninskih pravicah zadevnih registriranih lastnikov. Zaključek, da zaščitni znaki niso podvrženi avtorskim pravicam tretjih oseb, se ne sme sklepati le na podlagi tega, da so tukaj navedeni.
Avtorske pravice za kateri koli material, ki ga je avtor sam ustvaril, ostajajo le pri avtorju strani. Vsako razmnoževanje ali uporaba takšnih grafik, zvočnih dokumentov, video sekvenc in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja avtorja.


4. Varstvo podatkov


Če v okviru spletne ponudbe obstaja možnost vnosa osebnih ali poslovnih podatkov (e-pošte, naslova, imena), temelji razkritje teh podatkov s strani uporabnika izključno na prostovoljni podlagi.
Uporaba in plačilo vseh ponujenih storitev je, če je to tehnično možno in razumno, mogoča tudi brez specifikacije katerih koli takšnih osebnih podatkov oz. s specifikacijo anonimnih podatkov ali psevdonima.
Uporaba kontaktnih podatkov, objavljenih v impresumu ali primerljivih navedbah, kot je poštni naslov, telefonska ali faks številka in elektronski naslov, za pošiljanje nenaročenih informacij, je prepovedana. Pravice za izvedbo pravnega postopka zoper pošiljatelje neželene elektronske pošte v nasprotju s to prepovedjo so izrecno pridržane.


5. Pravna veljavnost tega izvzetja jamstva


To izvzetje jamstva je treba obravnavati kot del spletne ponudbe, v kateri obstaja povezava na to stran.
Če deli ali posamezne formulacije tega besedila ne ustrezajo, ne ustrezajo več ali v celoti ne ustrezajo ostalim delom dokumenta, ostanejo ostali deli v svoji vsebini in veljavnosti nespremenjeni.

Iskanje po terapevtih
Vpišite vrsto terapije, lokacijo, ime terapevta ipd. v spodnje polje in pritisnite tipko ENTER.
Napredno iskanje ...
© 2024 www.registerterapevtov.si